1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie